Søndagsskole

Vi vil at barna skal trives i kirken

Nesten hver søndag året igjennom har vi søndagsskole i Bærum Kulturhus. Vi vil at barna skal bli godt kjent med Bibelen, trygg i sin relasjon til Gud og etablere gode vennskap til andre barn.

Barna deltar først i gudstjenesten i ca. 30-40 minutter, før de går til de ulike gruppene i søndagsskolen. 

Wanda og Tor Håbrekke

Leder for PK Kidz

Vi har valgt å dele inn i 4 aldersgrupper for å kunne tilpasse undervisningen best mulig:

  • Small: 0 – 2 år 
  • Medium: 3 – 5 år 
  • Large: 1. – 4. klasse 
  • XL : 5 – 7. klasse 

Small skal fungere som et morsomt og godt sted å være under Gudstjenesten for de minste barna. Vi er litt avhengige av at barna kan sitte selv, så derfor har vi en aldersgrense på ca. 1 år! Barna holder til i et rom like ved møtesalen.

I Medium og Large er det undervisning som gir barna en basiskunnskap om Bibelens budskap, og vi ønsker å hjelpe dem til et personlig forhold til Jesus. Samlingene består av undervisning, drama, sang, musikk og lek. 

XL er et tilbud for de aller største barna og er samlinger med undervisning og inspirasjon som forbereder barna til sin tenåringstilværelse. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Kontigent

Alle er hjertelig velkommen til søndagsskolen. Dersom du finner ut at dette er stedet for ditt barn, eller for deg selv om du er blitt så gammel, så er det kjempefint om du også blir medlem. Da mottar vi støtte fra stat og kommune, og det gjør det lettere for oss å kjøpe inn materiell som vi trenger for å gjøre søndagsskolen enda bedre!

For tiden er årskontingenten for søndagsskolen kr 90,- per barn.
Kontingent kan betales inn til Pinsekirken i Bærum, Postboks 76, 1300 Sandvika på kontonummer: 1627.07.29227. Merk innbetalingen med ”SS 18” og barnets navn.

Velg hvilken del av PK Kidz du vil lese mer om

All articles loaded
No more articles to load
All articles loaded
No more articles to load

Årlige arrangement for barn:

  • Candyparty – en alternativ Halloween-fest (31. okt)
  • Barneleir på Slora (slutten av juni) – se egen hjemmeside
  • ChurchOut – Aktivitetsdag for hele familien 
  • Familiegudstjeneste (siste søndag hver måned)
Scroll to Top