fbpx

Visjon og verdier

"Vi vil bygge en sunn og betydningsfull menighet gjennom livsnære relasjoner og Guds kraft."
Pinsekirkens Visjon

Kraft

  • Menigheten skal gjenkjennes ved Guds kraft og nærvær.
  • Den enkelte skal settes i stand til tjeneste ved Den Hellige Ånd.
  • Nådegavene skal fungere i den enkelte til oppbyggelse for fellesskapet.

Sindighet

  • Pinsekirken skal være en sunn menighet, bygget på Guds ord, med balanse mellom det overnaturlige og det menneskelige.
  • Vi erkjenner behovet for visdom fra Gud for å skape tillit i møte med samfunnet.

kjærlighet

  • Pinsekirkens fellesskap skal preges av livsnære relasjoner og inspirere til et fungerende gudsliv for den enkelte.
  • I møte med den enkelte skal mennesker oppleve kjærlighet i praksis og gjennom dette få mulighet til å bli kjent med Jesus.

MANGFOLD

  • Et inkluderende mangfold skal berike fellesskapet gjennom forskjeller i kultur, bakgrunn, alder, uttrykksform, gaver og tjenester.
Rull til toppen

Motta nyhetsmail fra Pinsekirken

Få med deg alt som skjer fra uke til uke. Du kan når som helst melde deg av nederst på våre nyhetsmail.