Personvern

Din trygghet er viktig for oss

PERSONVERNERKLÆRING

Senest oppdatert: 8. april 2024

Denne personvernerklæringen gjelder Pinsekirken i Bærums innsamling og behandling av personopplysninger om deg. Pinsekirken i Bærum (Orgnr.: 971 492 775) er behandlingsansvarlig, videre omtalt som «Pinsekirken», «vi», «våre» eller «oss» i denne personvernerklæringen.

1. Hva er formålet med og grunnlaget for behandlingen?

Forbedre og utvikle nettsidene våre

Vi benytter cookies/informasjonskapsler for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre våre nettsider bedre. Behandlingen er basert på ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

Vi bruker også noen cookies som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Behandlingen av nødvendige cookies gjøres på grunnlag av ekomloven § 2-7b.

Dette er nærmere beskrevet i vår cookie-erklæring.

Følge opp og kommunisere med våre medlemmer og besøkende

For å følge opp og kommunisere med deg som er vårt medlem eller besøkende, behandler vi personopplysninger du har gitt oss. Dette inkluderer følgende opplysninger:

 • Korrespondanse når du kontakter oss
 • Kontaktopplysninger, herunder mobiltelefonnummer og navn som oppgis av deg ved ulike henvendelser til oss

Behandlingen gjøres for å oppfylle vår avtale med deg.

Kommunisere gjennom sosiale medier og nyhetsbrev

Pinsekirken bruker sosiale medier for å kommunisere med medlemmer og andre. I den anledning kan vi bruke bilder av personer som deltar på våre arrangementer. Vi publiserer ikke portrettbilder av enkeltpersoner eller grupper på åpne nettsteder eller sosiale medier uten samtykke fra personene som er avbildet. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

Situasjonsbilder fra arrangementer kan imidlertid publiseres på mer begrensede nettsteder uten samtykke, med mindre Pinsekirken har grunn til å tro at personene ikke ønsker dette. Situasjonsbilder som legges ut uten samtykke skal være harmløse og ikke krenkende.

Pinsekirken sender ut nyhetsbrev til medlemmer og andre som har bedt om å få tilsendt dette. Påmelding til nyhetsbrev kan gjøres på våre nettsider. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Administrere og organisere aktiviteter i Pinsekirken

For å administrere og organisere aktiviteter i menigheten, slik som aktiviteter i undergrupper i menigheten som smågrupper, kor, barne- og ungdomsaktiviteter, leirer, reiser og lignende, behandler vi visse personopplysninger om deg som du har gitt oss:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Deltakelse
 • Korrespondanse når du kontakter oss
 • Bilde, ved registrering i søndagsskolen

Behandlingen er basert på ditt samtykke eller vår berettigede interesse. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss.

Sikre korrekt medlemsregistrering og innrapportering

For å sikre korrekt medlemsregistrering og innrapportering i forbindelse med offentlige støtteordninger, og for å sikre korrekt skattetrekk for gaver til menigheten, behandler vi visse opplysninger som du har gitt oss:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Personnnummer
 • Adresse
 • Innmeldingsdato
 • Dåpsdato
 • Vigsesldato
 • Tentro/Konfirmasjonsdato
 • Utmelding
 • Gavebeløp

Vi behandler opplysninger som navn, innmeldingsdato, utmeldingsdato, fødselsnummer og gavebeløp gitt av våre medlemmer og besøkende for å overholde Pinsekirkens rettslige forpliktelser i forbindelse med rapportering til offentlige støtteordninger, og til skattemyndighetene. Rapporteringen av gavebeløp til skattemyndighetene gjøres på grunnlag av din forespørsel.

Vi behandler opplysninger som innmeldingsdato, utmeldingsdato og vigselsdato for å overholde Pinsekirkens rettslige forpliktelser i henhold til kirkeloven.

Vi behandler opplysninger som Tentro/konfirmasjonsdato og dåpsdato for å gi våre medlemmer god oppfølging. Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse.

Vi behandler opplysninger som navn, fødselsdato og adresse om barn og unge som deltar i ulike grupper (eksempelvis Puls, Tentro, søndagskole og BIT), i forbindelse med søknader til offentlige støtteordninger. Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse.

2. Hvor hentes opplysningene fra?

Vi får opplysninger om deg (i) ved at du, eller dine foresatte, oppgir dem, (ii) basert på ditt samtykke, (iii) eller gjennom informasjonskapsler på våre nettsider.

3. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysninger i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Detaljerte opplysninger om lagringstid kan fås ved henvendelse til Pinsekirken. Vår hovedregel er at personopplysninger som ikke er nødvendig for å oppfylle formålet slettes kvartalsvis.

Du kan be om innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg, eller be om at disse slettes ved å ta kontakt med oss. Våre kontaktopplysninger fremgår under punkt 7 nedenfor.

4. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Databehandlere. Vi benytter samarbeidspartnere som leverer lagringstjenester og andre funksjoner til våre tjenester. Våre leverandører har ikke anledning til å behandle dine opplysninger til noe annet enn vårt formål. Selskaper som behandler personopplysninger på vegne av oss inngår alltid en databehandleravtale med oss slik at vi sikrer beskyttelse av dine personopplysninger. Våre databehandlere inkluderer Kommunion og Tripletex. 

Myndigheter. I visse tilfeller kan personopplysninger utleveres til andre mottakere der dette kreves etter gjeldende lovgivning eller myndighetsbeslutning, herunder i forbindelse med rapportering til offentlige støtteordninger og til skattemyndighetene. Rapporteringen av gavebeløp gjøres på grunnlag av din forespørsel.

Andre behandlingsansvarlige. Vi deler ikke personopplysninger med andre mottakere med mindre du har samtykket eller bedt oss om det.

Enkelte av våre samarbeidspartnere befinner seg i, eller kan benytte underleverandører, i land utenfor EØS og behandlingen kan medføre at dine personopplysninger overføres utenfor EU/EØS. Land utenfor EØS kan ha regelverk som ikke beskytter dine personopplysninger i samme grad som i EØS. Vi sikrer derfor at overføringer til slike tredjeland skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, og vil sikre at tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer er på plass for overføringen.

5. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Du har rett til å:

 • Få innsyn i dine personopplysninger
 • Korrigere dine personopplysninger
 • Slette dine personopplysninger
 • Få begrenset behandlingen av dine personopplysninger
 • Protestere mot behandlingen
 • Ta med deg dine personopplysninger (dataportabilitet)
 • Når som helst trekke tilbake samtykke
 • Klage til en tilsynsmyndighet (se datatilsynet.no)


6. Hvordan sikres opplysningene?

Pinsekirken sikrer tilgang til systemer og registre for å unngå tyveri, lekkasjer eller annen urettmessig adgang og bruk av personopplysninger.

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til autoriserte roller hos oss som har behov for slik tilgang for å innfri formålet med behandlingen. Vi deler dine opplysninger med våre samarbeidspartnere, og vi påser at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre samarbeidspartnere følger de krav og regler som til enhver tid gjelder.

Tilgangen til personopplysningene er sikret med to-faktor autentisering. Systemer og registre er videre sikret med brannmurer og antivirusprogramvare. Fysiske mapper med personopplysninger oppbevares alltid innelåst. Enkelte dokumenter som vurderes som spesielt viktige låses inn i brannsikkert skap.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@pinsekirken.org, eller sende brev til Pinsekirken i Bærum: Postboks 76, 1301 Sandvika.

8. Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen, alle endringer er gjeldende fra de publiseres. Hvis vi gjør endringer som vi trenger at du godtar eksplisitt vil vi informere deg og be om samtykke.

Pinsekirken Sandvika ønsker at du skal være trygg når du bruker hjemmesiden vår. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre siden bedre. Trykk JEG FORSTÅR for å akseptere vår bruk av cookies.