DanceCrew BARN

DanceCrew BARN er et tilbud til barn i aldersgruppen 3. til 7. klasse. Vi syntes det er gøy å bevege oss til musikk, og lærer å bruke kroppen til å uttrykke glede og tilbedelse. 

Vi har trening fredager kl 17.00-18.00 (utenom i skoleferier). 

Du kan gjerne komme på en av våre samlinger, hvis du har lyst til å se hvordan vi har det. Vi holder til i Pinsekirken i Elias Smiths vei 13 i Sandvika.

KONTINGENT

Kontingenten for DanceCrew kr 190,- per barn per halvår.
Kontingent kan sendes på Vipps til #93065 eller betales til kontonummer 1627.07.29227
Merk innbetalingen med
DanceCrew Høst 2023” og barnets navn.

Fredager kl 17:00 - 18:00

Pinsekirken, Elias Smiths vei 13, Sandvika

Shona Bitwire

Leder for DanceCrew

Årlige arrangement for barn:

  • Barneleir på Slora (slutten av juni) – se egen hjemmeside
  • Familiegudstjeneste (siste søndag hver måned)

Velg hvilken del av PK Kidz du vil lese mer om