PK Misjon

Inntil verdens ende
Pinsekirken ønsker at alle mennesker skal få høre evangeliet, også utenfor Norges grenser. Misjon har alltid vært noe Pinsekirken har engasjert seg i og er noe vi ønsker å fortsette med. Vi er kalt til å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. PK har derfor et bredt misjonsarbeid pågående i flere land.

Våre misjonærer

Øystein Husvik

Familien Kamel

Arne Mella

Dubourcq 268441761_139861251745700_911381402419720576_n

Familien Dubourcq

Vest- Afrika

I ti år har Thomas og Mapendo Dubrourcq hatt en drøm om å jobbe som frivillige på verdens største sivile sykehusskip. Høsten 2021 tok de steget med sine tre døtre.

29. september reiste familien Dubourcq til Senegal i Vest-Afrika med organisasjonen Mercy Ships. Dette er en internasjonal kristen hjelpeorganisasjon som bruker sykehusskip og landbaserte prosjekter til å bringe livsforvandlende helsetjenester til noen av verdens fattigste mennesker. 

Følg familien Dubourcq på sosiale medier
www.facebook.com/livetpaskipet
www.instagram.com/livet_pa_skipet/

Hviterussland

På begynnelsen av 90-tallet reiste Øystein Husvik til Bobruisk i Hviterussland. Med 7-8 medarbeidere startet Øystein å forkynne evangeliet i byen. Mange tok imot Jesus og det ble plantet en menighet i byen som i dag teller rundt 1200 voksne og barn. 

Ut fra menigheten har det blitt sendt 17 pastorer som har startet nye menigheter. Myndighetene har nå strammet til når det gjelder kristen forkynnelse i Hviterussland. Det begrenser muligheten i å forkynne, så Øystein besøker menigheten minst en gang i året

Word of Hope feirer 30 år januar 2022

Se Word of Hope´s hjemmeside: https://slovo.of.by/

Øystein ønsker velkommen til Bobruisk i 1990

Kallet til Bobruisk
– 30 år etter!

Fantastisk spennende intervju
med misjonær Øystein Husvik
Kallet til Bobruisk:
Øystein Husvik i gudstjeneste 23. januar 2022

Romania

Etter sin tid i Bobruisk startet Øystein Husvik ny virksomhet i Romania blant sigøynerne. Der var Øystein i hele 10 år. I løpet av Øysteins tid i Romania ble det under hans kontroll ferdigstilt, nybygget og finansiert 20 kirker, bygd flere hus til fattige, gravd 25 brønner og sørget for innlagt vann til 100 husstander. Det ble også holdt månedlige pastorseminar med deltagelse fra hele Romania. Mens Øystein var i Romania startet sigøynerne sin egen pinseunion i Romania.” I dag teller unionen rundt 400 kirker.

Øystein sammen med ledere og pastorer

UKRAINA

Øystein Husvik har de siste årene arbeidet i byen Berdjansk i Ukraina. I samarbeid med menighetene Word of Hope i Bobruisk, Hviterussland og Pinsekirken Sandvika, ble det kjøpt et stort senter midt i byen som brukes som hjem til forskjellige kirker, administrasjon etc. 

Misjonssenter i Berdjansk

Midtøsten

Familien Kamel arbeider blant muslimene i Midtøsten. Birgitte og Ezzat har tre barn. Birgitte tok sin jordmorutdannelse på Fillipinene. Før Birgitte giftet seg var hun en ”typisk teltmaker misjonær” og lærte seg flytende arabisk. I dag er Birgitte gift med Ezzat og sammen har de tre barn. Familien Kamel jobber i dag som misjonær i Midtøsten med de daglige utfordringer og farer det medfører.

Familien Kamel arbeider i Midtøsten

bulgaria

Det seneste av Pinsekirkens satsingsområder er i Bulgaria. Dette arbeidet er også rettet mot sigøynere. Arne Mella er misjonær ut ifra Pinsekirken står i spissen for arbeidet. I samarbeid med Kalin Chepilev og hans organisasjon Dignity , startet Pinsekirken i 2015 et omfattende restaureringsarbeid i et tidligere hotell i byen Nova Zagora. I dag brukes dette som et senteret for trening og utrustning av sigøynerpastorer og -ledere. Senteret har kapasitet til å huse mellom 15-20 samtidige overnattingsgjester.

Se bilder fra åpningen av Diginity Center i 2016

HJERTELAG

– Hjelpesendinger til Øst-Europa

Hjertelag er et humanitært hjelpearbeid som drives av Pinsekirken i Sandvika. Vi samler inn klær, sko og annet til trengende i Bulgaria, Romania og Ukraina.

I tillegg støtter Pinsekirken også andre mindre misjonsprosjekter

Pinsekirken Sandvika ønsker at du skal være trygg når du bruker hjemmesiden vår. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre siden bedre. Trykk JEG FORSTÅR for å akseptere vår bruk av cookies.