PK Misjon

Inntil verdens ende

Pinsekirken ønsker at alle mennesker skal få høre evangeliet, også utenfor Norges grenser. Misjon har alltid vært noe Pinsekirken har engasjert seg i og er noe vi ønsker å fortsette med. Vi er kalt til å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. PK har derfor et bredt misjonsarbeid pågående i flere land.

Våre misjonærer

Øystein Husvik

Familien Kamal

Arne Mella

Hviterussland

På begynnelsen av 90-tallet reiste Øystein Husvik til Bobruisk i Hviterussland. Med 2-3 medarbeidere startet Øystein å forkynne evangeliet i byen. Mange tok imot Jesus og en det ble plantet en menighet i byen som i dag teller rundt 1400 voksne medlemmer.
Myndighetene har nå strammet til når det gjelder kristen forkynnelse i Hviterussland som begrenser muligheten i å forkynne, så Øystein besøker menigheten 1- 2 ganger i året.

Øystein ønsker velkommen til Bobruisk i 1990

Romania

Etter sin tid i Bobruisk startet Øystein sin virksomhet i Romania blant sigøynerne. Der var Øystein i hele 9 år. Ut fra Øystein sitt arbeid startet sigøynerne sin egen pinseunion for Romania. I dag teller unionen rundt 400 kirker

Øystein sammen med ledere og pastorer

UKRAINA

Øystein Husvik har de siste årene arbeidet i byen Berdjansk i Ukraina. Det ble kjøpt et stort senter midt i byen som brukes som hjem til forskjellige kirker, administrasjon etc. Dette er et samarbeide mellom menigheten Word of Hope i Bobruisk, Hviterussland og Pinsekirken Sandvika.

Misjonssenter i Berdjansk

Midtøsten

Birgitte Kamel Kristiansen arbeider blant muslimer i dette området. Birgitte er en typisk ”teltmaker misjonær”. Birgitte har vært på Filippinene og tatt sin jordmorutdannelse. Hun er gift med Ezzat, og sammen har de fått tre barn.

Familien Kamel arbeideri Midtøsten

bulgaria

Det seneste av Pinsekirkens satsingsområder er i Bulgaria. Dette arbeidet er også rettet mot sigøynere. Arne Mella er misjonær ut ifra Pinsekirken står i spissen for arbeidet. I samarbeid med Kalin Chepilev og hans organisasjon Dignity , startet Pinsekirken i 2015 et omfattende restaureringsarbeid i en stor leiegård i byen Nova Zagora. I dag brukes dette som et senteret for trening og utrustning av sigøynerpastorer og -ledere. Senteret har kapasitet til å huse mellom 15-20 samtidige overnattingsgjester.

Se bilder fra åpningen av Diginity Center i 2016

HJERTELAG

– Hjelpesendinger til Øst-Europa

Hjertelag er et humanitært hjelpearbeid som drives av Pinsekirken i Sandvika. Vi samler inn klær, sko og annet til trengende i Bulgaria, Romania og Ukraina.

I tillegg støtter Pinsekirken også andre mindre misjonsprosjekter

Scroll to Top