Om Pinsekirken

Velkommen til Pinsekirken

En fargerik kirke for alle

Pinsekirken i Sandvika er en fargerik menighet for hele familien, med nærmere 700 medlemmer. Vi er en flerkulturell kirke med en voksende ungdomsgruppe og mer enn 200 barn.

Pinsekirken er  et sted hvor du kan ha tilhørighet, vokse og  tjene sammen med andre. Med de gaver Gud har gitt deg kan du være med og utgjøre en forskjell. Bli med oss i å bygge en levende kirke midt i Sandvika.

medlemmer
1
Nasjonaliteter
1
År / Stiftet 1923
1
Barn og unge
1

Velkommen til Pinsekirken

Vi tror at kirken er denne verdens håp. Vår lidenskap og vårt kall er å inspirere mennesker til å leve det livet Gud har for hver enkelt, gjennom denne lokale kirken. Uansett din bakgrunn håper og tror vi at Pinsekirken kan være et hjem der du, sammen med mange andre, kan få leve et liv ut ifra den hensikt Gud har for deg.

Anette og Morten Aune | Pastorer for Pinsekirken
Vi vil bygge en sunn og betydningsfull menighet gjennom livsnære relasjoner og Guds kraft.
Pinsekirkens Visjon
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
2. timoteus brev 1:7
Start video

Pinsekirken skal være

 • en kirke for alle uansett bakgrunn
 • en fargerik kirke for mennesker fra
  alle nasjoner og kulturer
 • en flergenerasjonskirke der alle er med
  og bidrar for å styrke fellesskapet
 • et fellesskap der den enkelte opplever
  å bli sett og inkludert
 • en kirke der det er lett å bli kjent med Jesus
 • en betydningsfull kirke for lokalsamfunnet

Hvem er vi ?

I 1973 slo to menigheter i Bærum seg sammen. Betel Stabekk, grunnlagt 1923 og Emmaus Haslum, grunnlagt 1927. Det ble til Bærum Pinsemenighet som i dag heter Pinsekirken Sandvika.

Vår kirke er en selvstendig menighet tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge som består av mer enn 330 lokale kirker over hele landet. På verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 500 millioner pinsekarismatiske kristne.

Hva tror vi på ?

 • Vi tror at hele Bibelen er Guds talte ord
 • Vi tror at Gud elsker alle mennesker
 • Vi tror at frelse skjer ved å bekjenne Jesus Kristus som Herre
 • Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde til fellesskap med Han

gudstjeneste i PK

Lovprisning og tilbedelse  er noe som preger våre gudstjenester. I kombinasjon med Guds ord og fellesskapet med hverandre, ønsker vi å skape en atmosfære der mennesker kan komme inn i Guds nærhet og koble seg på Hans hjerte.

PK kidz

PK Kidz er en stor og viktig del av Pinsekirkens arbeid som i dag teller flere hundre barn. Visjonen vår er at barna skal oppleve et personlig forhold til Jesus, at alle skal ha gode venner rundt seg og glede seg til å komme til kirken. Søndagsskolen, barnekoret BIT og andre samlinger skal være trygge og inkluderende med fokus på Jesus. Dette vil gi grunnlag for livslang etterfølgelse av Jesus.

PK ungdom

PK Ung er vårt arbeid for ungdom. Hver fredag møtes en stor gjeng til PULS-samling som er for de fra 8. klasse og oppover. Vi ønsker at de unge skal trives i kirken og få en sterk relasjon til Jesus.

Gjennom relevante og sterke Jesus-sentrerte samlinger og grupper, ønsker vi å utfordre og utruste de unge til å bli det Gud har tenkt for deres liv. PK Ung gjennomfører årlig Tentro som er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning.

PK misjon

Vi ønsker å være til velsignelse også utenfor landets grenser. PK Misjon omfatter i dag arbeid i Hviterussland, Romania, Ukraina, Midtøsten og Bulgaria. Vår hovedsatsing skjer ut ifra vårt misjonssenter i Bulgaria. Der utruster vi sigøynerkirker for pastorer og ledere med ledertrening.

Hjertelag er vårt humanitære arbeid der vi samler inn klær, sko og annet til Øst-Europa.

Hva betyr kirken for deg?

Vi tilber

Vi ønsker å rette vår oppmerksomhet på Ham som gjør vår tilbedelse mulig og vår tilbedelse er i dypeste forstand å sette Jesus først. Vi ærer Gud gjennom et mangfold av uttrykk;  vår tale, vår lære, vår sang, våre bønner, dåp og giennom nattverd.

Vi tjener

Vi ønsker at vår tjeneste er noe ut over og større enn selve oppgaven og det vi gjør skal peke på Jesus. Våre ulike gaver og tjenester skal berike fellesskapet og lede mennesker som ennå ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus.

Vi tilhører

Vi ønsker et fellesskap med nære og tette relasjoner hvor alle kan bli med. Et fellesskap med tydelig identitet i Jesus hvor mennesker føler seg hjemme.

Vi vokser

I møte med kirken skal mennesker oppleve kjærlighet i praksis og gjennom våre liv bli kjent med Han. Som kirke er vi et mangfoldig fellesskap hvor vi kan utføre vårt oppdrag om å elske, utruste og gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus.

Bli med i Pinsekirken

Pinsekirken er  et sted hvor du kan ha tilhørighet, vokse og  tjene sammen med andre. Med de gaver Gud har gitt deg kan du være med og utgjøre en forskjell. Bli med oss i byggingen av en levende kirke midt i Sandvika.

Vi vil gjerne invitere deg til en av gudstjenester kl 11:00 i Bærum Kulturhus eller andre samlinger ellers i uken. Om du ønsker vil gjerne slå av en prat for å bli bedre kjent. Etter hver gudstjeneste har vi PK Cafè i foajeen i Kulturhuset. Vi spandere gjerne en kake og kaffe/te. Velkommen!

Pinsekirken Sandvika ønsker at du skal være trygg når du bruker hjemmesiden vår. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre siden bedre. Trykk JEG FORSTÅR for å akseptere vår bruk av cookies.