PK Kidz

Vi vil at barna skal trives i Pinsekirken

Pinsekirken har et barnearbeid med over 200 registrerte barn i mange ulike aktiviteter. Barna skal føle at de er ønsket der, og de skal ha det trygt og gøy i de forskjellige gruppene og aktivitetene. Det er viktig at alle barna trives og føler seg som en del av menigheten. Vi ønsker å nå ut med evangeliet i vårt nærmiljø.

Vi tror at det vi gir av positive impulser til barna mens de er små,
blir som en god ballast og trygghet for dem resten av livet.

Søndagsskole alle søndager kl 11:00 i Folkebadet i Sandvika.
Siste søndag i måneden har vi familiegudstjeneste!

Wanda Håbrekke

Leder for PK Kidz

Årlige arrangement for barn:

  • Barneleir på Slora (slutten av juni) – se egen hjemmeside
  • Familiegudstjeneste (siste søndag hver måned)

Velg hvilken del av PK Kidz du vil lese mer om