fbpx

PK Omsorg

Kom til meg alle dere som strever

Omsorgsarbeid har som mål å hjelpe mennesker som på en eller annen måte har fått det vanskelig i sin hverdag. Dette ved den personlige kontakt, den personlige erfaring, gjennom kraften i evangeliet om Jesus og den faglig kunnskap.

Tom Aune

Leder for PK omsorg

OMSORGSARBEIDET I PINSEKIRKEN

Pinsekirkens omsorgsarbeid er per i dag delt i flere arbeidsområder:

SAMTALETEAM
Samtaleteamet i PK består av kvinner og menn i forskjellig alder. 

Vi yter sjelesorg til og forbønn for mennesker som er tilknyttet menigheten og som opplever vanskeligheter eller er i krise.
Vi har ulik faglig bakgrunn og realkompetanse, noe som har vist seg nyttig.

SENIORARBEID
Pinsekirken er en menighet for mennesker i alle aldre.
Gjennom vårt seniorarbeid arrangeres det TORSDAGSTREFF hver første torsdag i måneden, fellesskapsturer og en årlig 

SENIORFEST
Arbeidet ledes av Tom Aune, Lene Rødven og Åse Holum Flatner

FORBØNN
I mange av Pinsekirkens gudstjenester og samlinger inviteres det til forbønn med håndspåleggelse.
De som er med i arbeidet er mennesker med åndelige gaver til dette og med utpreget menneskekjennskap.

Arbeidet ledes av Mai Elin Aune Rensel

TAUSHETSPLIKT
Alle medarbeidere i omsorgsarbeidet har underlagt seg et taushetsløfte ved inntredelse i tjenesten.

IKKE NØL, TA KONTAKT
Ta gjerne kontakt med oss på e-postadressen omsorg@pinsekirken.org
Arbeidet ledes av Tom AunE

Rull til toppen

Motta nyhetsmail fra Pinsekirken

Få med deg alt som skjer fra uke til uke. Du kan når som helst melde deg av nederst på våre nyhetsmail.