PK Omsorg

Kom til meg alle dere som strever

Omsorgsarbeid har som mål å hjelpe mennesker som på en eller annen måte har fått det vanskelig i sin hverdag. Dette ved den personlige kontakt, den personlige erfaring, gjennom kraften i evangeliet om Jesus og den faglig kunnskap.

Tom Aune

Leder for PK omsorg

OMSORGSARBEIDET I PINSEKIRKEN

Pinsekirkens omsorgsarbeid er per i dag delt i flere arbeidsområder:

SAMTALETEAM
Samtaleteamet i PK består av kvinner og menn i forskjellig alder. 

Vi yter sjelesorg til og forbønn for mennesker som er tilknyttet menigheten og som opplever vanskeligheter eller er i krise.
Vi har ulik faglig bakgrunn og realkompetanse, noe som har vist seg nyttig.

SENIORARBEID
Pinsekirken er en menighet for mennesker i alle aldre.
Gjennom vårt seniorarbeid arrangeres det TORSDAGSTREFF hver første torsdag i måneden, fellesskapsturer og en årlig 

SENIORFEST
Arbeidet ledes av Tom Aune, Lene Rødven og Åse Holum Flatner

FORBØNN
I mange av Pinsekirkens gudstjenester og samlinger inviteres det til forbønn med håndspåleggelse.
De som er med i arbeidet er mennesker med åndelige gaver til dette og med utpreget menneskekjennskap.

Arbeidet ledes av May Elin Aune Rensel

TAUSHETSPLIKT
Alle medarbeidere i omsorgsarbeidet har underlagt seg et taushetsløfte ved inntredelse i tjenesten.

IKKE NØL, TA KONTAKT
Ta gjerne kontakt med oss på e-postadressen omsorg@pinsekirken.org
Arbeidet ledes av Tom AunE

Pinsekirken Sandvika ønsker at du skal være trygg når du bruker hjemmesiden vår. Vi benytter cookies for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre siden bedre. Trykk JEG FORSTÅR for å akseptere vår bruk av cookies.