Barn

Søndagsskole

Vi vil at barna skal trives i kirken Nesten hver søndag året igjennom, har vi søndagsskole i Bærum Kulturhus. Vi vil at barna skal bli godt kjent med Bibelen, trygg i sin relasjon til Gud og etablere gode vennskap til andre barn. Barna deltar først i gudstjenesten i ca. 30-40 minutter, før de går til …

SøndagsskoleRead More »

Scroll to Top