Ledige oppgaver

Å leve for å tjene Gud

Pinsekirkens arbeid drives i all hovedsak av medarbeidere som bruker sin fritid på meningsfylt arbeid. Nå trenger vi flere medarbeidere så da er det bare å fylle inn skjemaet under og fortelle oss hva du kan bidra med. 

Scroll to Top